Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Uruchomienie i wdrożenie do produkcji lotniczej innowacyjnej usługi wykonania elementów przedniej mechanizacji skrzydła samolotu w technologii HSC"

 

 

Celem projektu jest zakup multiplikatora, maszyny pomiarowej i urządzenia do pomiaru narzędzi skrawających stanowiących niezbędne maszyny do wdrożenia innowacyjnej usługi wykonania elementów przedniej mechanizacji skrzydła samolotu w technologii HSC (High Speed Cutting) będącej wynikiem zrealizowanym samodzielnie przez firmę WZK prac B+R.

 

Beneficjent: Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o.

województwo: podkarpackie

powiat: mielecki

Wartość całkowita projektu: 2 285 340,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 300 600,00 PLN

MAPA DOTACJI

ADDRESS

ul. Wojska Polskiego 3

39-300 Mielec, Poland

Tel. +48 17 788 11 88

Fax +48 17 788 11 77

contact@wzk.com.pl

CONTACT

E-mail
Message
SEND
SEND
Formularz został wysłany - dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
  1. pl
  2. en

  Wytwórnia   Zespołów   Kooperacyjnych

Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o. informuje, że zawarła umowę nr POIR.02.01.00-00-0125/17 na realizację projektu pn. „Centrum Badawczo Rozwojowe zrobotyzowanych technologii precyzyjnej obróbki dla lotnictwa i kosmonautyki” realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

Opis projektu:

 

 

Przedmiotem projektu jest utworzenie centrum B+R w przedsiębiorstwie Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o. funkcjonującego w dziedzinie badań z zakresu technologii wytwórczych dla lotnictwa wpisujących się w obszar „przemysłu 4.0”.

W ramach projektu zostanie zakupiona infrastruktura B+R umożliwiająca projektowanie, wytwarzanie, testowanie i walidację narzędzi i gotowych elementów dla lotnictwa i kosmonautyki.

 

Celem utworzenia centrum, a zarazem celem głównym projektu jest zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstwa WZK sp. o.o. poprzez opracowywanie i badania zupełnie nowych koncepcyjnie zrobotyzowanych elastycznych technologii produkcji części lotniczych o złożonych przestrzennie kształtach.

Rezultatem utworzenia centrum B+R będzie wdrożenie innowacji produktowych jakimi będą zaawansowane technologicznie narzędzia do zrobotyzowanej obróbki precyzyjnej. Utworzenie centrum B+R będzie możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Beneficjent: Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o.

województwo: podkarpackie

powiat: mielecki

Wartość całkowita projektu: 12 289 242,50 PLN

Wartość dofinansowania UE: 6 479 025,00 PLN

MAPA DOTACJI

Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wdrożenie innowacji gwarancją rozwoju firmy Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o.”

 

 

 

Opis projektu:

 

 

Celem projektu jest efektywne wsparcie firmy w opracowaniu i wdrożeniu innowacji procesowej i produktowej o charakterze technologicznym, jak również innowacji marketingowej i organizacyjnej poprzez zakup proinnowacyjnych usług doradczych oraz wdrożenie inwestycji w postaci zakupu 5-cio osiowego centrum obróbczego o podwyższonych obrotach wrzeciona.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 1 047 130.00 PLN

MAPA DOTACJI

Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Wdrożenie nowych usług opartych na technologii obróbki elementów wielkogabarytowych dla lotnictwa z jednego bloku materiału (HOGOUT) zastępujących tradycyjne odlewy i odkuwki"

 

 

Celem projektu jest zakup linii technologicznej (urządzenia do obróbki CNC) do produkcji wielkogabarytowych detali lotniczych, które będą służyć wprowadzeniu na rynek nowego dotychczas niewytwarzanego przez Wnioskodawcę produktu. Głównym celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności Wytwórni Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o. poprzez wprowadzenie na rynek nowego produktu w postaci usługi obróbki CNC wielkogabarytowych elementów o złożonych kształtach będącej wynikiem własnych prac B+R.

Planowane efekty:

Wpływ bezpośredni: Oczekiwany efekt to skokowa poprawa wskaźników czasowych związanych z procesami projektowymi, prototypowania, testowania, wytwarzania i docelowej dostawy. Produkty/usługi konkurencji staną się przestarzałe, nie konkurencyjne pod względem czasu dostawy do klienta.

Wpływ pośredni: Oczekiwany efekt to skokowa poprawa wskaźników reakcji firm z sektora lotniczego na nowe zlecenia produkcyjne.

Beneficjent: Wytwórnia Zespołów Kooperacyjnych Sp. z o.o.

województwo: podkarpackie

powiat: mielecki

Wartość całkowita projektu: 4 938 573,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 2 600 000,00 PLN

MAPA DOTACJI

CONTACT US